Μουσική θεών εύρημα Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα με τίτλο «…ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑ…» απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ έως και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πόσο σημαντική ήταν η μουσική παιδεία στην αρχαία Ελλάδα και με ποιες πτυχές της ζωής του ανθρώπου συνδέεται αυτή διαχρονικά.

Το Μουσείο αποστέλλει στο σχολείο Μουσειοσκευή, η οποία περιέχει:

 • α) τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη δημιουργία του κατάλληλου τεχνικού περιβάλλοντος στο σχολείο και
 • β) το εκπαιδευτικό υλικό για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Αναλυτικότερα:

α) Στον τεχνικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 • προβολικό, υπολογιστής, κάμερα διαδικτύου, ηχεία και φωτισμός.

β) Στο εκπαιδευτικό υλικό:

 • έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό φυλλάδιο,
 • εποπτικό υλικό
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • παιχνίδι ρόλων (θέατρο σκιών)
 • υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό
 • αντίγραφα αρχαίων μουσικών οργάνων: τύμπανο, αυλός, δίαυλος, σύριγγα του Πανός, σείστρο και κύμβαλα,
 • ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων
 • αρχαία ελληνικά μουσικά κομμάτια
 • αφίσα του προγράμματος
 • εικονική περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Με τη βοήθεια του έγχρωμου ψηφιακού εκπαιδευτικού φυλλαδίου, εγκατεστημένου στον υπολογιστή και με την εικονική περιήγηση, τα παιδιά πραγματοποιούν έρευνα στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου κάνοντας τους μικρούς αρχαιολόγους και αντλούν πληροφορίες τόσο για τη μουσική όσο και για τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους τα καταγράφουν στο εκπαιδευτικό φυλλάδιο που έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν στην ασπρόμαυρη έκδοσή του.

Ο αρχαιολόγος/μουσειοπαιδαγωγός μέσω του διαδικτύου συνδέεται με το σχολείο σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός και συντονιστικός κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στόχος του είναι να τονίσει πόσο σημαντική ήταν η μουσική στην αρχαία Ελλάδα και με ποιες πτυχές της ζωής του αρχαίου, αλλά και του σημερινού ανθρώπου συνδέεται ώστε τα παιδιά να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητά της.

Οι μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τη διαλογική διερεύνηση του θέματος, τη καθοδηγούμενη ανακάλυψη με χρήση εποπτικού υλικού και την αξιοποίηση βιωμάτων. Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και η δημιουργία κινήτρων στους μαθητές. Τέλος, εφαρμόζονται δραστηριότητες που προωθούν την ενεργοποίηση των αισθήσεων και ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης, όπως:

 • Εκπαιδευτικό παιχνίδι με ταξινόμηση των αρχαίων μουσικών οργάνων σε κατηγορίες,
 • Παιχνίδι ρόλων με θέατρο σκιών «Ο Καραγκιόζης σε αρχαίο μουσικό αγώνα» που τα παιδιά μαθαίνουν με έναν ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο για το πώς διεξάγονταν οι μουσικοί αγώνες στην αρχαιότητα,
 • Απτική επαφή με αντίγραφα αρχαίων μουσικών οργάνων και με δυνατότητα παραγωγής ήχου,
 • Απτική επαφή με ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων, όπως ειδωλίου Μούσας που κρατά κιθάρα,
 • Οπτικοακουστικά μέσα με αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής μουσικής, αλλά και σημερινών μουσικών ακουσμάτων εμπνεόμενων από την αρχαία μουσική,
 • Εποπτικό υλικό, κ.ά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις από το σχολείο για την υλοποίηση του εξ αποστάσεως προγράμματος είναι:

 • καλωδιακή διαδικτυακή σύνδεση (50 Kbps) του φορητού υπολογιστή που αποστέλλεται,
 • εκτυπωτής για την τοπική αναπαραγωγή εντύπων του προγράμματος (PDF)
 • αναλώσιμα (χαρτί και γραφική ύλη).
 • κάλυψη της τυχόν δαπάνης για την μεταφορά της μουσειοσκευής από και προς το Μουσείο.